ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΜΕΛΕΤΗ

Το μελετητικό τμήμα της εταιρίας μας, αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών για υφιστάμενες ή υπό κατασκευή επαγγελματικές ψυκτικές εφαρμογές και προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών της. Με τη συσσωρευμένη εμπειρία της, η εταιρεία μας κατευθύνει τους πελάτες της στο σχεδιασμό μονάδων με έμφαση στην υψηλή απόδοση, τη λειτουργικότητα, τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Με γνώση των απαιτητικών εφαρμογών της βιομηχανίας, με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και την εξειδίκευση μας, η εταιρεία μας αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την κατασκευή βιομηχανικών ψυκτικών μονάδων, ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα ή το μέγεθος του έργου. 


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η εταιρεία μας παρέχει άμεση τεχνική υποστήριξη σε άμεση συνεργασία με τα τεχνικά τμήματα των πελατών της. Τα εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρίας μας , ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη με συνέπεια, ταχύτητα και προσανατολισμό στο αποτελεσματικό customer service.