ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ


• Μελέτη
• Σχεδίαση
• Κατασκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων
• Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
• Βιομηχανικά ψυγεία κατάψυξης,συντήρησης 
• Πάνελς με τεχνικά χαρακτηριστικά και επιφάνειες για κάθε απαίτηση
• Θερμομόνωση και υγρομόνωση δαπέδου ψυκτικών θαλάμων
• Πόρτες (αυτόματες χειροκίνητες και ελεγχόμενης ατμόσφαιρας)
για ψυχόμενους χώρους (κατάψυξη, συντήρηση, παραγωγή, φόρτωση)
• Ψυκτική εγκατάσταση
• Μηχανολογική εγκατάσταση (υποσταθμός ,Η/Ζ , πίνακες κίνησης και
φωτισμού ,δίκτυα ισχυρών και ασθενών ρευμάτων κ.λ.π.)
• Κέντρο ελέγχου εγκατάστασης: έλεγχος και καταγραφή Θερμοκρασίας,
υγρασίας, λειτουργίας εγκατάστασης
• Συντήρηση, παρακολούθηση
Διαμόρφωση χώρων υψηλής υγιεινής σημασίας

• Τέλεια μόνωση
• Απόλυτη εφαρμογή
• Υγειονομικές επιφάνειες
• Οικονομία στην κατανάλωση
• Προδιαγραφές σύμφωνα με τις οδηγίες HACCP, ISO, BRC

Eιδικές κατασκευές μακροχρόνιας συντήρησης

• Ελεγχόμενη ατμόσφαιρα
• Eιδικές κατασκευές μακροχρόνιας συντήρησης αγροτικών προϊόντων 
Ψυκτικοί θάλαμοι όλων των τύπων
Εφαρμογές για:

• Εσπεριδοειδή
• Φρούτα
• Λαχανικά
• Οπωροκηπευτικά
• Ξηρούς καρπούς
• ’Ανθη
• Προϊόντα ζύμης
• Ζαχαροπλαστικής
• Τυροκομικά
• Κρέας
• Αλλαντικά
• Ψάρια
Εγκατάσταση, δοκιμές – λειτουργία ρυθμίσεις με διακριβωμένα όργανα

• Ειδικές ψυκτικές εγκαταστάσεις
• Συγκρότηση μηχ/σιων
• Ψυκτικές μονάδες
• Ψυκτικές μονάδες παραλληλισμού
• Ηλεκτρικοί πίνακες αυτοματισμού
• Βελτιώσεις παλαιών εγκαταστάσεων
• Αντικατάσταση παλαιών φρέον με νέα οικολογικά
• Συστήματα καταγραφής θερμοκρασίας και υγρασίας
• Συστήματα αποπρασινισμού
• Θάλαμοι προβλάστησης
• Συστήματα ελεγχόμενης ατμόσφαιρας