ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ


Η εταιρεία μας με αμεσότητα και διάθεση πάντα, καλύπτει τους πελάτες της σε οποιαδήποτε ανάγκη, είτε είναι τεχνικό ζήτημα, βλάβη η απλά μια διευκρίνιση μέσω τηλεφώνου.Τα συνεργεία μας καλύπτουν κάθε περιφέρεια της Ελλάδας.

Ετήσια περιοδική συντήρηση ( σύμφωνα με τις κατασκευαστικές απαιτήσεις ).

Τακτική συντήρηση (σύμφωνα με τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης)

Aμεση αποκατάσταση βλάβης σε χρονικό διάστημα 3-4 ωρών.

Ετήσια προγραμματισμένη ενημέρωση / εκπαίδευση από εργοδηγό της εταιρείας μας των υπευθύνων κάθε καταστήματος για τη σωστή χρήση και διαχείριση του εξοπλισμού.

Τήρηση ανά κατάστημα βιογραφικών στοιχείων συντήρησης / βλαβών, κατάσταση ψυκτικών μηχανημάτων και ψυγείων, για την καλύτερη εσωτερική οργάνωση και ανταπόκριση της εταιρείας μας, αλλά και για οποιαδήποτε χρήση των πελατών.

Μηνιαίο οπτικό έλεγχος με επίσκεψη εργοδηγού της εταιρείας για την επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και συλλογή παρατηρήσεων από το προσωπικό του καταστήματος. Σκοπός αυτής της υπηρεσίας πέραν της επιβεβαίωσης για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού είναι η συνεχής επαφή της εταιρείας μας με το προσωπικό και τους διαχειριστές των καταστημάτων.