Ψυκτικοί Θάλαμοι

Άτοκες Δόσεις με όλες τις Πιστωτικές Κάρτες!

Αφοί Καφούρου | Αντλίες Θερμότητας, Fan Coil, Ενδοδαπέδια Θέρμανση, Φυσικό Αέριο, Ηλιακά Συστήματα, Κλιματισμός, Ψυκτικοί Θάλαμοι, Εγκατάσταση, Συντήρηση & Επισκευή Συστημάτων Θέρμανσης & Ψύξης, Αντλίες Θερμότητας Αθήνα, Πειραιάς


ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ


 • Μελέτη

 • Σχεδίαση

 • Κατασκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων

 • Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

 • Βιομηχανικά ψυγεία κατάψυξης, συντήρησης

 • Πάνελς με τεχνικά χαρακτηριστικά και επιφάνειες για κάθε απαίτηση

 • Θερμομόνωση και υγρομόνωση δαπέδου ψυκτικών θαλάμων

 • Πόρτες (αυτόματες χειροκίνητες και ελεγχόμενης ατμόσφαιρας) για ψυχόμενους χώρους (κατάψυξη, συντήρηση, παραγωγή, φόρτωση)

 • Ψυκτική εγκατάσταση

 • Μηχανολογική εγκατάσταση (υποσταθμός, Η/Ζ, πίνακες κίνησης και φωτισμού, δίκτυα ισχυρών και ασθενών ρευμάτων κλπ.)

 • Κέντρο ελέγχου εγκατάστασης: έλεγχος και καταγραφή Θερμοκρασίας, υγρασίας, λειτουργίας εγκατάστασης

 • Συντήρηση, παρακολούθηση

Διαμόρφωση χώρων υψηλής υγιεινής σημασίας

 • Τέλεια μόνωση

 • Απόλυτη εφαρμογή

 • Υγειονομικές επιφάνειες

 • Οικονομία στην κατανάλωση

 • Προδιαγραφές σύμφωνα με τις οδηγίες HACCP, ISO, BRC

Eιδικές κατασκευές μακροχρόνιας συντήρησης

 • Ελεγχόμενη ατμόσφαιρα

 • Eιδικές κατασκευές μακροχρόνιας συντήρησης αγροτικών προϊόντων

Ψυκτικοί θάλαμοι όλων των τύπων

Εφαρμογές για:

 • Εσπεριδοειδή

 • Φρούτα

 • Λαχανικά

 • Οπωροκηπευτικά

 • Ξηρούς καρπούς

 • Άνθη

 • Προϊόντα ζύμης

 • Ζαχαροπλαστικής

 • Τυροκομικά

 • Κρέας

 • Αλλαντικά

Εγκατάσταση, δοκιμές - λειτουργία ρυθμίσεις με διακριβωμένα όργανα

 • Ειδικές ψυκτικές εγκαταστάσεις

 • Συγκρότηση μηχανοστασίων

 • Ψυκτικές μονάδες

 • Ψυκτικές μονάδες παραλληλισμού

 • Ηλεκτρικοί πίνακες αυτοματισμού

 • Βελτιώσεις παλαιών εγκαταστάσεων

 • Αντικατάσταση παλαιών φρέον με νέα οικολογικά

 • Συστήματα καταγραφής θερμοκρασίας και υγρασίας

 • Συστήματα αποπρασινισμού

 • Θάλαμοι προβλάστησης

 • Συστήματα ελεγχόμενης ατμόσφαιρας

Αφοί Καφούρου | Αντλίες Θερμότητας, Fan Coil, Ενδοδαπέδια Θέρμανση, Φυσικό Αέριο, Ηλιακά Συστήματα, Κλιματισμός, Ψυκτικοί Θάλαμοι, Εγκατάσταση, Συντήρηση & Επισκευή Συστημάτων Θέρμανσης & Ψύξης, Αντλίες Θερμότητας Αθήνα, Πειραιάς
Αφοί Καφούρου | Αντλίες Θερμότητας, Fan Coil, Ενδοδαπέδια Θέρμανση, Φυσικό Αέριο, Ηλιακά Συστήματα, Κλιματισμός, Ψυκτικοί Θάλαμοι, Εγκατάσταση, Συντήρηση & Επισκευή Συστημάτων Θέρμανσης & Ψύξης, Αντλίες Θερμότητας Αθήνα, Πειραιάς
Αφοί Καφούρου | Αντλίες Θερμότητας, Fan Coil, Ενδοδαπέδια Θέρμανση, Φυσικό Αέριο, Ηλιακά Συστήματα, Κλιματισμός, Ψυκτικοί Θάλαμοι, Εγκατάσταση, Συντήρηση & Επισκευή Συστημάτων Θέρμανσης & Ψύξης, Αντλίες Θερμότητας Αθήνα, Πειραιάς
Αφοί Καφούρου | Αντλίες Θερμότητας, Fan Coil, Ενδοδαπέδια Θέρμανση, Φυσικό Αέριο, Ηλιακά Συστήματα, Κλιματισμός, Ψυκτικοί Θάλαμοι, Εγκατάσταση, Συντήρηση & Επισκευή Συστημάτων Θέρμανσης & Ψύξης, Αντλίες Θερμότητας Αθήνα, Πειραιάς
Αφοί Καφούρου | Αντλίες Θερμότητας, Fan Coil, Ενδοδαπέδια Θέρμανση, Φυσικό Αέριο, Ηλιακά Συστήματα, Κλιματισμός, Ψυκτικοί Θάλαμοι, Εγκατάσταση, Συντήρηση & Επισκευή Συστημάτων Θέρμανσης & Ψύξης, Αντλίες Θερμότητας Αθήνα, Πειραιάς
Αφοί Καφούρου | Αντλίες Θερμότητας, Fan Coil, Ενδοδαπέδια Θέρμανση, Φυσικό Αέριο, Ηλιακά Συστήματα, Κλιματισμός, Ψυκτικοί Θάλαμοι, Εγκατάσταση, Συντήρηση & Επισκευή Συστημάτων Θέρμανσης & Ψύξης, Αντλίες Θερμότητας Αθήνα, Πειραιάς